Η στήριξη του Γκατσιούδη στον Θρακιώτη Παγκόσμιο Πρωταθλητή ΑμεΑ

Ανταπόκριση από την Αλεξανδρούπολη: Ζαχαρίας Μπαλτζής

– Ο Κώστας Γκατσιούδης έδωσε το παρών στην εκδήλωση για την κοπή της βασιλοπίτας του 2015, που πραγματοποίησε ο σύλλογος ΑμεΑ Κότινος Αλεξανδρούπολης στο κλειστό κολυμβητήριο της πόλης.