Ανακοίνωσε την ίδρυση τμήματος (και) ρυθμικής γυμναστικής ο Εθνικός

Ανταπόκριση από την Αλεξανδρούπολη: Ζαχαρίας Μπαλτζής

– Ανακοινώθηκε από τον σύλλογο του Εθνικού Αλεξανδρούπολης η ίδρυση τμήματος ρυθμικής γυμναστικής, που θα αποτελέσει το 12ο τμήμα του συλλόγου.