Μετάλλια του συλλόγου Γιν Γιανγκ στο Κύπελλο Θράκης Ζίου Ζίτσου

Ανταπόκριση από την Κομοτηνή: Γιάννης Παπαδόπουλος

– Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στο γυμναστήριο του Ά Λυκείου Κομοτηνής πραγματοποιήθηκε σεμινάριο Ζίου – Ζίτσου, ενώ την Κυριακή 9/11 διεξήχθη το Κύπελλο Ζίου Ζίτσου Κομοτηνής 2014, στο Fighting System (Αγωνιστικό Σύστημα) στο Duo System (Σύστημα Αυτοάμυνας), στο ΝΕ-Waza System (Σύστημα Τεχνικών Εδάφους).