Πέντε οι νόμιμοι οίκοι ανοχής στο Δήμο Κομοτηνής

Τα μέλη για την ερχόμενη θητεία στην επιτροπή χορήγησης αδειών για εγκατάσταση επ’ αμοιβή προσώπων θα καθοριστούν στο δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής, που συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για μια επιτροπή την ύπαρξη της οποίας λίγοι γνωρίζουν, ωστόσο διαθέτει κι αυτή το λειτουργικό της ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία και σε κάθε Δήμο ξεχωριστά.

Ο νυν πρόεδρος της Επιτροπής δημοτικός σύμβουλος Άκης Γκαντής τονίζει τη σημασία της Επιτροπής και το γεγονός ότι δεν είναι κατώτερη από τις υπόλοιπες του Δήμου. «Συμμετέχοντας σε οποιαδήποτε επιτροπή θεωρώ ότι μορφώνεσαι κι έχεις να κερδίσεις κάτι», θα δηλώσει στον “Χ”.

«Πρόκειται για ένα από τα επαγγέλματα τα εξασκούμενα με τον προοδευτικότερο τρόπο, γιατί γίνεται με εργασία κατόπιν συμβολαίου». Αυτό σημαίνει ότι το πρόσωπο που ενδιαφέρεται να ασκήσει το επάγγελμα υπογράφει συμβόλαιο με τον έχοντα την άδεια επιχειρηματία. Το συμβόλαιο έχει συνήθως διάρκεια από 6 μέχρι 9 μήνες.

Αυτήν ακριβώς την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης αναλαμβάνει να χορηγήσει η επιτροπή του Δήμου. Ο έλεγχος είναι διπλός: αφενός ελέγχεται εάν πληρούνται οι αναφερόμενες προδιαγραφές στους χώρους, δηλαδή υγειονομικός έλεγχος, ασφάλεια και άλλα προαπαιτούμενα και αφετέρου εξετάζεται εάν το πρόσωπο που ασκεί την εργασία έχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έχει περάσει επιτυχώς από τους ελέγχους υγείας.

Σήμερα πέντε είναι οι επίσημοι και νόμιμα αδειοδοτημένοι οίκοι ανοχής που υπάρχουν εντός του Δήμου Κομοτηνής, ενώ στα πέριξ χωριά δε λειτουργεί κανένας νόμιμος οίκος ανοχής. «Παλιά ήταν πολύ περισσότερες οι άδειες, γιατί ήταν διαφορετικά τα κριτήρια και ο τρόπος ανάπτυξης του επαγγέλματος», θα πει ο πρόεδρος της δημοτικής επιτροπής που μάλιστα θεωρεί ότι λόγω κρίσης αυτές ενδεχομένως και να αυξηθούν. Το θέμα, πάντως, είναι αρκετά ευαίσθητο και η Επιτροπή χρειάζεται να πλαισιώνεται με τα κατάλληλα άτομα, προκειμένου να επιδεικνύεται η απαιτούμενη προσοχή.

Πηγή: http://www.xronos.gr

Τα μέλη για την ερχόμενη θητεία στην επιτροπή χορήγησης αδειών για εγκατάσταση επ’ αμοιβή προσώπων θα καθοριστούν στο δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής, που συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για μια επιτροπή την ύπαρξη της οποίας λίγοι γνωρίζουν, ωστόσο διαθέτει κι αυτή το λειτουργικό της ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία και σε κάθε Δήμο ξεχωριστά. Ο νυν πρόεδρος της Επιτροπής δημοτικός σύμβουλος Άκης Γκαντής τονίζει τη σημασία της Επιτροπής και το γεγονός ότι δεν είναι κατώτερη από τις υπόλοιπες του Δήμου. «Συμμετέχοντας σε οποιαδήποτε επιτροπή θεωρώ ότι μορφώνεσαι κι έχεις να κερδίσεις κάτι», θα δηλώσει στον “Χ”. «Πρόκειται για ένα από τα επαγγέλματα τα εξασκούμενα με τον προοδευτικότερο τρόπο, γιατί γίνεται με εργασία κατόπιν συμβολαίου». Αυτό σημαίνει ότι το πρόσωπο που ενδιαφέρεται να ασκήσει το επάγγελμα υπογράφει συμβόλαιο με τον έχοντα την άδεια επιχειρηματία. Το συμβόλαιο έχει συνήθως διάρκεια από 6 μέχρι 9 μήνες. Αυτήν ακριβώς την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης αναλαμβάνει να χορηγήσει η επιτροπή του Δήμου. Ο έλεγχος είναι διπλός: αφενός ελέγχεται εάν πληρούνται οι αναφερόμενες προδιαγραφές στους χώρους, δηλαδή υγειονομικός έλεγχος, ασφάλεια και άλλα προαπαιτούμενα και αφετέρου εξετάζεται εάν το πρόσωπο που ασκεί την εργασία έχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έχει περάσει επιτυχώς από τους ελέγχους υγείας. 5 οι νόμιμοι οίκοι ανοχής στην Κομοτηνή Σήμερα πέντε είναι οι επίσημοι και νόμιμα αδειοδοτημένοι οίκοι ανοχής που υπάρχουν εντός του Δήμου Κομοτηνής, ενώ στα πέριξ χωριά δε λειτουργεί κανένας νόμιμος οίκος ανοχής. «Παλιά ήταν πολύ περισσότερες οι άδειες, γιατί ήταν διαφορετικά τα κριτήρια και ο τρόπος ανάπτυξης του επαγγέλματος», θα πει ο πρόεδρος της δημοτικής επιτροπής που μάλιστα θεωρεί ότι λόγω κρίσης αυτές ενδεχομένως και να αυξηθούν. Το θέμα, πάντως, είναι αρκετά ευαίσθητο και η Επιτροπή χρειάζεται να πλαισιώνεται με τα κατάλληλα άτομα, προκειμένου να επιδεικνύεται η απαιτούμενη προσοχή.
Τα μέλη για την ερχόμενη θητεία στην επιτροπή χορήγησης αδειών για εγκατάσταση επ’ αμοιβή προσώπων θα καθοριστούν στο δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής, που συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για μια επιτροπή την ύπαρξη της οποίας λίγοι γνωρίζουν, ωστόσο διαθέτει κι αυτή το λειτουργικό της ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία και σε κάθε Δήμο ξεχωριστά. Ο νυν πρόεδρος της Επιτροπής δημοτικός σύμβουλος Άκης Γκαντής τονίζει τη σημασία της Επιτροπής και το γεγονός ότι δεν είναι κατώτερη από τις υπόλοιπες του Δήμου. «Συμμετέχοντας σε οποιαδήποτε επιτροπή θεωρώ ότι μορφώνεσαι κι έχεις να κερδίσεις κάτι», θα δηλώσει στον “Χ”. «Πρόκειται για ένα από τα επαγγέλματα τα εξασκούμενα με τον προοδευτικότερο τρόπο, γιατί γίνεται με εργασία κατόπιν συμβολαίου». Αυτό σημαίνει ότι το πρόσωπο που ενδιαφέρεται να ασκήσει το επάγγελμα υπογράφει συμβόλαιο με τον έχοντα την άδεια επιχειρηματία. Το συμβόλαιο έχει συνήθως διάρκεια από 6 μέχρι 9 μήνες. Αυτήν ακριβώς την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης αναλαμβάνει να χορηγήσει η επιτροπή του Δήμου. Ο έλεγχος είναι διπλός: αφενός ελέγχεται εάν πληρούνται οι αναφερόμενες προδιαγραφές στους χώρους, δηλαδή υγειονομικός έλεγχος, ασφάλεια και άλλα προαπαιτούμενα και αφετέρου εξετάζεται εάν το πρόσωπο που ασκεί την εργασία έχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έχει περάσει επιτυχώς από τους ελέγχους υγείας. 5 οι νόμιμοι οίκοι ανοχής στην Κομοτηνή Σήμερα πέντε είναι οι επίσημοι και νόμιμα αδειοδοτημένοι οίκοι ανοχής που υπάρχουν εντός του Δήμου Κομοτηνής, ενώ στα πέριξ χωριά δε λειτουργεί κανένας νόμιμος οίκος ανοχής. «Παλιά ήταν πολύ περισσότερες οι άδειες, γιατί ήταν διαφορετικά τα κριτήρια και ο τρόπος ανάπτυξης του επαγγέλματος», θα πει ο πρόεδρος της δημοτικής επιτροπής που μάλιστα θεωρεί ότι λόγω κρίσης αυτές ενδεχομένως και να αυξηθούν. Το θέμα, πάντως, είναι αρκετά ευαίσθητο και η Επιτροπή χρειάζεται να πλαισιώνεται με τα κατάλληλα άτομα, προκειμένου να επιδεικνύεται η απαιτούμενη προσοχή.

Πηγή: http://www.xronos.gr/detail.php?ID=94514

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here