Τρία νέα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Δύο αφορούν το τμήμα Ιατρικής και ένα το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής

 

Νέα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών εγκρίθηκαν με υπουργικές αποφάσεις και δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ για τμήματα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ειδικότερα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β 2448/15-09-2014 υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίνεται από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Κλινική−Χειρουργική Ανατομία».

Επίσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β 2448/15-09-2014 Υπουργική Απόφαση με την οποία εγκρίνεται από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο: «Περιβάλλον και Συμπεριφορά» (Environment and Behavior). Τέλος, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β 2448/15-09-2014 υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίνεται από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια».

Πηγή: www.xronos.gr