Προκήρυξη πέντε θέσεων σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη από τα Παιδικά Χωριά SOS Θράκης

Τα παιδικά χωριά SOS Ελλάδας προκηρύσσουν  για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης, θέσεις (μερικής απασχόλησης). Αναλυτικά οι 2 προκηρύξεις:

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ
προκηρύσσουν  για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Κομοτηνής, τις ακόλουθες θέσεις (μερικής απασχόλησης):

A. 1 Ψυχολόγος

B. 1 Ειδικός Παιδαγωγός

Γ. 1 Γραμματέας

Απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα :

Α. Για τη θέση Ψυχολόγου

    Πτυχίο  ΠΕ Ψυχολογίας Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχων τµηµάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιµίας και αντιστοιχίας από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.

    Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου

    Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε δομές ψυχικής υγείας, δομές φροντίδας οικογένειας και παιδιού ή/και παιδικής προστασίας
    Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο όπως Κλινική Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Σχολική Ψυχολογία, Συμβουλευτική Ψυχολογία
    Εξειδίκευση σε μεθόδους ψυχολογικής αξιολόγησης
    Εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση
    Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
    Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
    Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

Β. Για τη θέση Ειδικού Παιδαγωγού

    Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας.
    Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο με παιδιά σχολικής ηλικίας
    Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

    Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
    Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
    Εκπληρωμένες  Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

Γ. Για τη θέση Γραμματέα

    Πτυχίο  ΤΕΙ ή ΙΕΚ ή Ιδιωτικής Σχολής  στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στην Διοικητική-Γραμματειακή Υποστήριξη
    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών
    Ικανότητα κρίσης, οργανωτικότητα, δέσμευση στην τήρηση του απορρήτου, ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων
    Πολύ καλή γνώση Η/Υ, (πιστοποιητικό ECDL Core 1-7, η αντίστοιχο)
    Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας ,(τουλάχιστον επιπέδου LOWER η αντίστοιχο)
    Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
    Θετικά προσμετράται η προϋπηρεσία σε δομές ψυχικής υγείας, δομές φροντίδας οικογένειας, ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και παιδικής προστασίας

Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται δεκτή έως τις 02/9/2014, ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση soshr@sos-villages.gr, υπόψη Νίκου Καΐτσα, Υπεύθυνου Ανθρώπινου Δυναμικού.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ
προκηρύσσουν  για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Αλεξανδρούπολης, τις ακόλουθες θέσεις (μερικής απασχόλησης):

Α. 1 Λογοθεραπευτής

Β. 1 Ειδικός Παιδαγωγός

Απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα :

Α.  Για τη θέση Λογοθεραπευτή

    Πτυχίο  ΤΕΙ Λογοθεραπείας ή αντίστοιχο τίτλο από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένο ως ισότιμο
    Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο με παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας
    Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

    Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
    Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
    Εκπληρωμένες  Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

Β. Για τη θέση Ειδικού Παιδαγωγού

    Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας.
    Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο με παιδιά σχολικής ηλικίας
    Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

    Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
    Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
    Εκπληρωμένες  Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται δεκτή έως τις 02/09/2014, ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση soshr@sos-villages.gr, υπόψη Νίκου Καΐτσα, Υπεύθυνου Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

Πηγή: http://www.sos-villages.gr/ 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here