540 χιλιάδες ευρώ στους δήμους της Θράκης για πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών

 

Το ποσό των 18.400.000 ευρώ, από τα οποία 539.400 ευρώ στη Θράκη, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών,προορίζεται για δαπάνες καθαρισμού βλάστησης για μείωση του κινδύνου στα περιαστικά δάση και άλση,  για καθαρισμό και έλεγχο χωματερών, ενίσχυση των εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο δήμων, για προμήθεια εξοπλισμού (βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι) και λειτουργικά έξοδα, δηλαδή υπερωρίες μη μόνιμου προσωπικού, καύσιμα κ.λπ.

 

Η κατανομή πραγματοποιήθηκε με βάση την πρόταση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την κατάρτιση της οποίας λήφθηκαν υπόψη κριτήρια που συνδέονται με τον κίνδυνο πυρκαγιών, ποσοστό δασοκάλυψης, δημογραφικά στοιχεία, περιοχές δικτύου NATURA 2000 κλπ. 

Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι φορείς θα χρησιμοποιήσουν τις εν λόγω πιστώσεις αποκλειστικά για δράσεις πυροπροστασίας και θα γνωστοποιούν άμεσα τα σχετικά έργα στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 

 

Αναλυτικά τα ποσά ανα νομούς

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ   64.200

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ          39.000

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ              61.300

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ            28.100

ΣΟΥΦΛΙΟΥ                76.600

Σύνολο – ΕΒΡΟΥ 269.200

 

ΑΒΔΗΡΩΝ                25.400

 ΜΥΚΗΣ                   36.500

 ΞΑΝΘΗΣ                  39.600

 ΤΟΠΕΙΡΟΥ              16.500

Σύνολο – ΞΑΝΘΗΣ 118.000

 

ΑΡΡΙΑΝΩΝ                 51.600

ΙΑΣΜΟΥ                    30.400

 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ            46.600

ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ  23.600

Σύνολο – ΡΟΔΟΠΗΣ 152.200