Απονεμήθηκε στην Κουρομπίλια το σήμα FIFA να είναι… διεθνής επόπτρια

Ανταπόκριση από την Αθήνα: Γιάννης Γιαγκίνης

–  Απονεμήθηκαν στους διεθνείς διαιτητές τα σήματα της FIFA για το 2014. Στη λίστα των διεθνών διαιτητών δεν υπήρχαν αλλαγές. Στους βοηθούς όμως, εκτός έμειναν οι Σαραϊδάρης, Βασιλειάδης και τη θέση τους πήραν οι Γρεβένης, Κωσταράς.