Ετσι είναι: Δάσκαλος σκυφτός, αμόρφωτος λαός

“Δάσκαλος σκυφτός, αμόρφωτος λαός”
Σύνθημα έξω από σχολείο της Αλεξανδρούπολης…