Ξανά συζήτηση για το κολυμβητήριο στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Ανταπόκριση από την Αλεξανδρούπολη: Γιώργος Πανταζίδης

–  Δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας την περασμένη εβδομάδα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης που είχε αποκλειστικό θέμα συζήτησης τη συμμετοχή του Δήμου στα πλαίσια της πρόσκλησης 1.16 του ΕΠΠΕΡΑΑ για την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και ενσωμάτωσης Α.Π.Ε. στο νέο κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης» ( Εισηγητής: κ. Φαλέκας Ιωάννης).

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 12/08/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00  προσέλθουν στην  αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του του Δήμου σε  συνεδρίαση, της εξ αναβολής, λόγω μη απαρτίας,  τακτικής συνεδρίασης της 05/08/2013 για συζήτηση και λήψη απόφασης για το αωτέρω θέμα.

Θα ακολουθήσει ένα τέταρτο αργότερα η τακτική συνεδρίαση με 38 θέματα στην ημερήσια διάταξη, όπου εκτός της βράβευσης των πρωταθλητών του μπιτς βόλεϊ που αναφέραμε σε άλλη ανάρτηση, περιλαμβάνεται ως θέμα στην ημερήσια διάταξη και η έγκριση του τελικού 7ου ΑΠΕ του έργου : «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγητής: Καναρίδης Ε.).

Πρόκειται για το 22ο θέμα στην ημερήσια διάταξη, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι αθλητικού ενδιαφέροντος είναι και το Νο 30 με θέμα Έγκριση παράτασης εργασιών για «Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Μαΐστρου» ( Εισηγητής: κ. Μανωλίκας Δρόσος), καθώς και το Νο 37 με θέμα Χρόνος δημιουργίας γηπέδου ιδιοκτητών Λεργιού Εμμανουήλ και Γεωργιάδη Παύλου σύμφωνα με την Εγκύκλιο 7/1992 του ΥΠΕΧΩΔΕ» ( Εισηγήτρια: κ. Στεφανίδου Λιάνα)