Επιτυχίες για τον Νηρέα Ορεστιάδας

Ανταπόκριση από την Ορεστιάδα: Γιάννης Βαβαλικούδης

 – Σημαντικές επιτυχίες κατέγραψε ο Κολυμβητικός όμιλος Ορεστιάδας «Νηρέας».