Ενας Θρακιώτης υπεύθυνος για το Μπιτς Βόλεϊ όλης της Ευρώπης!

Ανταπόκριση από την Αλεξανδρούπολη: Γιώργος Πανταζίδης

–  Ένας Αλεξανδρουπολίτης βρίσκεται πλέον σε μια από τις σημαντικότερες θέσεις στο ευρωπαϊκό μπιτς βόλεϊ.