ΕΠΣ Θράκης: Γενική συνέλευση για διαγραφές ομάδων σε αδράνεια και έγκριση νέων μελών

 

Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση απέστειλε για την άλλη Παρασκευή η ΕΠΣ Θράκης με 13 θέματα ημερήσιας διάταξης, ανάμεσα στα οποία είναι και η διαγραφή σωματείων που είναι σε αδράνεια καθώς και η έγκριση νέων μελών, όπως το Αρσάκειο.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Αρ. Πρωτ: 902 Κομοτηνή: 11/06/2018.
ΠΡΟΣ: Όλα τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της Ε.Π.Σ. ΘΡΑΚΗΣ
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των Καταστατικών της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ. ΘΡΑΚΗΣ και, ειδικότερα, των άρθρων 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 και 29 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΘΡΑΚΗΣ και τα παραρτήματα Α και Β.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις κάθε άλλου σχετικού νόμου.
3. Την από 11/06/2018 (θέμα 1ο) σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ ΘΡΑΚΗΣ.
ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ
Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. ΘΡΑΚΗΣ την 22α Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ , στο Ξενοδοχείο «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΗ» στην Κομοτηνή, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
2) ορισμός δύο (2) μελών της για τον έλεγχο τήρησης των πρακτικών.
3) Ομιλία του προέδρου της ΕΠΣ Θράκης κ. Γαβριηλίδη Δαμιανού
4) Διαγραφή σωματείων – μελών που βρίσκονται σε αδράνεια.
5) Έκθεση Διοικητικού Απολογισμού 2017
6) Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού 2017
7) Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού 2017
8) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
9) Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2017
10) Προϋπολογισμός έτους 2019
11) Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019
12) Άλλα θέματα
13) Εισδοχή νέου μέλους-(ΑΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ)
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, αν δεν παραβρεθεί το μισό συν ένα του όλου αριθμού των σωματείων – μελών, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 20.30, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση, οπότε θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία-ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων – μελών που θα παραβρεθούν.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ

Σχόλια

comments